Administrar

INTO 2009. Sesión III / Mesa redonda 2: Iniciativas turísticas 2.0 de empresas consolidadas

josomid | 29 Setembre, 2009 14:12 | latafanera.cat

La Sessió III del Seminari INTO 2009, que porta per títol Pràctiques i reptes en el turisme digital compta amb dues taules rodones. La segona taula rodona, Iniciatives Turístiques 2.0 d'empreses consolidades, serà moderada pel Sr. Toni Roig, director de la Fundació IBIT, i hi participaran tres ponents. Per una part el Sr. Marek Fodor, fundador de Atrapalo.com. qui exposarà l'estratègia 2.0 d’atrapalo.com, presència a la blogosfera, Facebook, Twitter, Youtube, Flickr, Wiki, eDestino, etc. Què aporten cadascuna d’aquestes eines al negoci i a la relació amb els clients? Organització del personal encarregat de donar visibilitat a atrapalo.com mitjançant les plataformes 2.0.

En segon lloc, el Sr. Leonardo Llorente, de ViajerosBarcelo.com. Barceló va despuntar amb una campanya en la que convertia als seus viatgers en els protagonistes de la seva comunicació oferint “quatre llocs de treballs”. Se seleccionaven viatgers amb total disponibilitat per a viatjar gratis amb l’objectiu de que les seves experiències i recomanacions servessin per a futures propostes de la marca.

En darrer lloc, el Sr. Carlo Álvarez, Senior Account Manager de TrypAdvisor.com. Pioner en comunitat de viatgers i planificadores de viatge. Els portals de TripAdvisor representen la comunitat de viatgers més gran del mon amb més de 25 milions d’ usuaris únics al mes, més de 10 milions de membres registrats i més de 23 milions de crítiques i opinions.

Ja està disponible l'enllaç a la web d'INTO des d'on es podrà seguir l'INTO online

--------------

La Sesión III del Seminario INTO 2009, titulada Prácticas y Retos en el Turismo Digital cuenta con dos mesas redondas. La segunda mesa redonda, Iniciativas Turísticas 2.0 de empresas consolidadas, será moderada por el Sr. Toni Roig, director de la Fundación IBIT, y participarán entre otros Marek Fodor, fundador de Atrapalo.com. quien expondrá la estrategia 2.0 de atrapalo.com, presencia en la blogosfera, facebook, twitter, youtube, flickr, wiki eDestino... ¿Qué aportan cada una de estas herramientas al negocio y a la relación con los clientes? Organización del personal encargado de dar visibilidad a atrapalo.com a través de las plataformas 2.0.

Por otra parte, D. Leonardo Llorente, de ViajerosBarcelo.com. Barceló despuntó con una campaña en la que convertía a sus viajeros en los protagonistas de su comunicación ofertando “cuatro puestos de trabajo”. Se seleccionaban viajeros con total disponibilidad para viajar gratis con el objetivo de que sus experiencias y recomendaciones sirvieran para futuras propuestas de la marca.

En último lugar, D. Carlo Alvarez, Senior Account Manager de Tripadvisor.com y pionero en comunidad de viajeros y planificadores de viaje. Los portales de TripAdvisor representan la comunidad de viajes más grande del mundo con más de 25 millones de usuarios únicos al mes, más de 10 millones de miembros registrados y más de 23 millones de críticas y opiniones.

Ya se encuentra disponible el enlace a la web del INTO desde donde se podrá seguir el INTO online

INTO 2009 on line

josomid | 28 Setembre, 2009 07:57 | latafanera.cat

Ja està disponible l'enllaç a la web d'INTO des d'on es podrà seguir l'INTO online / Ya se encuentra disponible el enlace a la web del INTO desde donde se podrá seguir el INTO online

INTO 2009. Sesión III / Mesa redonda 1: Escuchemos a los viajeros y los turistas 2.0

josomid | 27 Setembre, 2009 14:05 | latafanera.cat

La sessió III del Seminari INTO 2009, que porta per títol Pràctiques i reptes en el turisme digital, comptarà amb dues taules rodones. La primera d'elles es centrarà en el tema "Escoltem els viatgers i els turistes 2.0", i serà moderada per la Sra. Bel Llodrà, coordinadora de l'area de Cibersocietat de la Fundació IBIT. Hi participaran cinc persones que exemplificaran cinc models de viatgers 2.0. En primer lloc, el Sr. Mateu Batle, cap de projectes de la Fundació IBIT, que representarà els coach surfer, un tipus de persona que, en solitari o en companyia, cerca per la xarxa persones hospitalàries que l’acullin a les seves cases. També ofereix casa seva i/o fa de guia turístic. Pot prendre clients als allotjaments turístics, però en pot aportar als transports i a l’oferta complementària.

En segon lloc intervendrà el Sr. Toni Mascaró, fundador i director general de eMascaró Crossmedia, SL, prototipus d'un high tech traveller, és a dir l'executiu d’alta tecnologia, sempre amb el mòbil de darrera generació a la mà i connectat a la xarxa, té la posició localitzada dels seus contactes per tal de trobar-los com si fos de casualitat entre reunions i aprofitar-ho per prendre un cafè, una copa o unes tapes.

El cool traveler estarà representat per l'empresari i músic Sr. Julio García Ramis de Ayreflor. Aquest tipus de viatger cerca les darreres tendències en disseny i carisma de les ciutats i no li importa gaire el preu. La seva combinació de cerca favorita és hotels+disseny+ciutat o hotels+modernitat+ciutat. Es fixa en les opinions i fa sondejos amb amics. I és lector assidu de les revistes de les companyies aèries, de tendències o llibres especialitzats en disseny.

També estarà present a la taula del debat el travel blogger, personificat pel Sr. Eduard Balsebre. El travel blogger és un prescriptor s’informa de tot mitjançant diferents fonts en línia i fora de línia, gaudeix del seu viatge i l’estructura i l’explica en una pàgina web o blog. En el futur, aquesta pàgina és consultada per altres viatgers que planifiquen rutes per als seus viatges.

Finalment, la Sra. Marilén González representarà l'idol fan que persegueix el seu ídol al cost mínim. S’informa de les activitats en webs de referència dels seus ídols. Està subjecte a les dates de les actuacions. La primera cosa que compra és el bitllet d’avió. Estalvia en el preu de l’hotel, però per a ell és indispensable la proximitat al recinte del concert, per la qual cosa mira pàgines de reserva i opinions i ho contrasta posteriorment amb Google Maps. Viatja amb amics o es troba amb els amics a la destinació. Té temps mort a les cues per aconseguir els primers llocs.

----

La sesión III del Seminario INTO 2009, que lleva por título Prácticas y retos en el turismo digital, contará con dos mesas redondas. La primera de ellas se centrará en el tema "Escuchamos los viajeros y los turistas 2.0", y será moderada por la Sra. Bel Llodrà, coordinadora de la area de Cibersocietat de la Fundación IBIT. Participarán cinco personas que ejemplificarán cinco modelos de viajeros 2.0. En primer lugar, el Sr. Mateu Batle, jefe de proyectos de la Fundación IBIT, que representará a los coach surfer. En solitario o en compañía busca por la red personas hospitalarias que le acoja en sus casas. También ofrecenla suya y/o se ofrece como guía turístico algún día. Puede quitar negocio a los alojamientos turísticos pero puede aportarlo a los transportes y a la oferta complementaria.

En segundo lugar intervendrá el Sr. Toni Mascaró, fundador y director general de eMascaró Crossmedia, SL, prototipo de high tech traveller, es decir el ejecutivo high tech siempre con su móvil de última generación en la palma de su mano y conectado a la red, tiene la posición localizada de sus contactos para encontrarse como si fuera de casualidad entre reunión y reunión y aprovechar para tomar un café, una copa o unas tapas.

El cool traveler estará representado por el empresario y músico Sr. Julio García Ramis de Ayreflor. Este tipo de viajero busca lo último de lo último en diseño y carisma de las ciudades sin importarle demasiado el precio. Su combinación de búsqueda favorita es hoteles + diseño + ciudad o hoteles + moderno + ciudad. Se fija en las opiniones y hace sondeos con amigos. Y es lector asiduo de las revistas de las compañías aéreas, de tendencias o libros especializados en diseño.

También estará presente a la mesa del debate el travel blogger, personificado por el Sr. Eduard Balsebre. Este prescriptor se informa a través de diferentes fuentes online y offline, disfruta su viaje y lo estructura y lo explica en una página web o blog. En el futuro esta página es consultada por otros viajeros que están planificando rutas para sus próximos viajes.

Finalmente, la Sra. Marilén González representará al idol fan que persigue a su ídolo al coste mínimo. Se informa de las actividades en webs de referencia de sus ídolos. Está sujeto a fechas de actuaciones. Lo primero que compra es el billete de avión. Ahorra en el precio del hotel, pero es indispensable la proximidad al recinto del concierto para lo cual chequea páginas de reserva y opiniones y lo contrasta posteriormente con google maps. Viaja con amigos o se encuentra con los amigos en el destino. Tiene tiempo muerto en las colas para conseguir los primeros puestos.

INTO 2009. Sesión II: Oferta Dinámica Digital

josomid | 25 Setembre, 2009 12:09 | latafanera.cat

La segunda sesión estará compuesta por dos ponencias. La primera, titulada Estrategias de eTourism, será impartida por el Dr. Dimitrios Buhalis, Profesor de e-Tourism de la universidad de Bournemouth. La segunda, llamada Oferta dinámica digital, correrrá a cargo del D. Andre Rahn, Director de marketing de Air Berlin.

El primer ponente abordará los temas siguientes: • Estrategias innovadoras de eTourism para el futuro • Adaptar eMarketing proactivamente y reactivamente • Integración de contenido desde diferentes proveedores • Distribución de las estrategias y retos de intermediación • El contexto (ubicación, estado de ánimo, propósito) se está volviendo más importante • Gestión de quejas en línea y hacer frente a los comentarios de TripAdvisor • El desafío constante en línea de la marca • Desarrollar experiencias en línea • La creación de redes sociales y el contenido generado por el usuario • Uso de la Web 2.0 para desarrollar marcas y ampliar la experiencia de servicio • Uso de las TIC para desarrollar los mercados virtuales para maximizar los efectos multiplicadores.

La ponencia d'Andre Rahn muestra la aplicación de nuevas medidas de marketing orientadas al cliente sobre la base de las nuevas tecnologías. En detalle, Airberlin presentará sus ofertas individualizadas al cliente como el coche con la contratación de un vuelo reservado y nuestro " Comfort log-in ", que proporciona a nuestros clientes la posibilidad de una reserva de un vuelo más rápido y personalizado. También nos gustaría introducir el sistema de información previa al vuelo y las posibilidades de Facturación en web. -------

La segona sessió comptarà amb dues ponències, la primera serà Estratègies d' eTourism a càrrec del Dr. Dimitrios Buhalis, Professor de e-Tourism de la universitat de Bournemouth. La segona, Oferta dinàmica digital anirà a càrrec de Andre Rahn, Director de marketing de Air Berlin.

El primer ponent tractarà els aspectes següents: • Estratègies innovadores de turisme en línia per al futur.• Adaptar el màrqueting electrònic de manera proactiva i reactiva.• Integració de contingut des de diversos proveïdors.• Distribució de les estratègies i reptes d'intermediació. • El context (ubicació, estat d'ànim, propòsit) esdevé més important.• Gestionar queixes en línia i atendre els comentaris de TripAdvisor. • El desafiament constant en línia de la marca. • Desenvolupar experiències en línia. • La creació de xarxes socials i el contingut que genera l'usuari. • Ús del web 2.0 per desenvolupar marques i ampliar l'experiència de servei. • Ús de les TIC per desenvolupar els mercats virtuals per maximitzar els efectes multiplicadors.

La ponència d'Andre Rahn mostra l'aplicació de noves mesures de màrqueting orientades al client sobre la base de les noves tecnologies. En detall, Air Berlin presentarà les seves ofertes individualitzades al client, com ara el cotxe amb la contractació d'un vol reservat, i el nostre "Comfort log-in", que proporciona als nostres clients la possibilitat d'una reserva d'un vol més ràpid i personalitzat. També ens agradaria introduir el sistema d'informació prèvia al vol i les possibilitats de facturació en web.

Identitat Digital visita Cabueñes (Astúries)

josomid | 25 Setembre, 2009 08:07 | latafanera.cat

Bel Llodrà i Margalida Castells, comissàries de l'exposició "I tu, qui ets a Internet? sobre identitat digital han participat aquesta setmana (21-24 de setembre de 2009) en els Encuentros Internacionales de Juventud Cabueñes 2009 on han impartit 4 ponències sobre identitat i reputació, 4 ponències sobre les xarxes sociales, de dues hores de durada cadascuna, i 4 tallers pràctiques sobre aquestes temàtiques, de tres hores de durada, als quan han assistit aproximadament uns 200 adolescents i joves, fonamentalment asturians però també procedents d'associacions juvenils i oficines d'informació jove de tot el país que han visitat Cabueñes aquests dies.

Internet està permetent que persones de qualsevol lloc del món es relacionin entre elles de manera totalment virtual. Per interrelacionar-se en aquestes noves comunitats i xarxes socials, s' introdueixen dades, fotografies, se fan comentaris, s'agreguen a grups, en definitiva, les persones que participen es creen una identitat digital. Altres també poden introduir informació sobre nosaltres, i al igual que nosaltres avaluem aportacions i opinions d'altres persones, aquestes persones ens avaluen a nosaltres. Tota aquesta informació conforma la creació de la identitat i la reputació digital.

Durant els cursos s'han exposat les característiques que conformen la identitat digital, els espais virtuals on se interactua deixant rastres de qui som i eines i metodologies per mesurar la reputació a la xarxa.

Els assistents a les xerrades han pogut emplenar l'enquesta sobre la identitat digital "Qui ets a Internet?". Tu també pots contestar l'enquesta, que pots trobar aquí. Aquesta enquesta inclou les mateixes preguntes que es varen realitzar als assistents a l'exposició Identitat digital que va tenir lloc a les Illes Balears entre març de 2008 i gener 2009, i que també es podia emplenar visitant la web del projecte

A l'edició d'avui del diari La Nueva España apareix publicada una entrevista a Bel Llodrà en la que aquesta afirma «Si descuidamos nuestra identidad digital, se puede dañar nuestra reputación». Així mateix, el diari El Comercio d'avui inclou la notícia «Todo lo que haces en internet deja rastro»

Vos deixo amb un parell de vídeos de la roda de premsa sobre aquestes activitats, en el que intervenen la regidora de Joventud de Gijón i na Bel Llodrà. Les acompanya, a la dreta de la imatge, Fran Florez, de la Fundació CTIC.

«Anterior   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 29 30 31  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS