Administrar

Comunicació sobre la identitat digital, en el Congrés de la Cibersocietat 2009

josomid | 11 Novembre, 2009 17:22 | latafanera.cat

cibersocietat2009

Bel Llodrà i Margalida Castells, les comissàries del projecte Identitat digital, han presentat una comunicació al IV Congrés de la Cibersocietat 2009: crisi analògica, futur digital que organitza l'Observatori de la Cibersocietat (que s'ubica físicament al Citilab de Cornellà, Barcelona) i que tindrà lloc entre els dies 12 i 29 de novembre a la xarxa. La comunicació, titulada "Construcción y proyección de identidades digitales", ha estat enviada al Grup de Treball F-33Identidades y relaciones en línea.

Segons indiquen Llodrà i Castells, "La identitat digital és una representació de nosaltres mateixos a Internet, un retrat generat per cada interacció que realitzem, utilitzant per exemple el correu electrònic, triant un nickname, escrivint un blog, comprant un domini web, publicant comentaris, fotos o vídeos. Fins i tot la geolocalizació en una fotografia que compartim amb altres persones pot comprometre la nostra privadesa. Cada interacció en Internet deixa un petit rastre de nosaltres. La suma d'aquests traços ofereix una percepció sobre la identitat de la nostra imatge personal. L'Obra Social Sa Nostra i la Fundació IBIT, amb l'objectiu de contribuir a difondre la Societat de la Informació va crear una exposició que mostra el paper de la identitat digital i professional en la societat web. Aquest projecte ha estat dissenyat per a ensenyar la importància de construir i gestionar una identitat digital òptima. Es vol marcar les oportunitats i riscos d'una vida digital activa. Hi ha dues raons importants per a cuidar la identitat digital: a) evitar l'exclusió social digital; b) controlar la imatge personal digital que ensenyem als altres a través de les nostres intervencions en el ciberespai, i monitorizar la informació personal que els altres publiquen sobre nosaltres, que pot influir en la reputació digital. S'han après tres lliçons: (1) Les accions digitals poden tenir un efecte en la construcció d'una identitat digital; (2) La identitat digital és indispensable en la societat xarxa, especialment entre la gent jove. Ningú pot evitar tenir una representació digital; i (3) La visibilitat, popularitat i reconeixement han de ser presos en la web igual que en el món físic."

Les preguntes amb les que s'inicia el debat en aquest grup de treball estan fortament vinculades amb la identitat digital: Com es caracteritzen els nous llenguatges que observem en les relacions en línia? Quin és el rol d'aquests nous llenguatges en la configuració d'identitats en Internet? Com es modifica la noció d'identitat a partir del reconeixement de l'impacte de les relacions d'interacció virtual sobre la construcció de subjectivitats individuals i col·lectives? Quins són els atributs a considerar per a establir un paràmetre d'identitat virtual? Com es conjuguen les interaccions "reals" amb les virtuals? Com reconfiguran les pràctiques identitarias? Com influeixen les relacions mitjançant els diferents dispositius que afavoreixen les relacions en línia (Internet, Xat, telèfons mòbils, xarxes socials, Youtube, fotologs, etc.) en la construcció de la/les identitat(s) en subjectes virtuals? De quina manera contribueixen a la construcció d'una identitat col·lectiva aquestes relacions en línia?

Segons els coordinadors d'aquest grup de treball, els argentins Fabio Daniel Dandrea, María Victoria MARTIN i Liliana Ponce, "aquest grup intenta revisar la noció d'identitat mitjançant el reconeixement de l'impacte de les relacions de la interacció virtual en la subjectivitat individual i col·lectiva. La possibilitat d'establir una anàlisi interdisciplinar (lingüístic, filosòfic, comunicatiu, sociològic, tecnològic, entre altres) afavoreix una descripció efectiva de les relacions que els usuaris entaulen quan recorren a Internet. En el xat, les xarxes socials (Facebook, Twitter), la telefonia mòbil, els fotologs, els blogs, reconeixem una eina de contacte i també un espai per a desenvolupar una nova classe de comunicació. La identitat i la comunicació es configuren mútuament: la identitat condiciona i modula els comportaments comunicatius així com els seus tòpics. Simultàniament, la identitat pot ser en si mateixa objecte de comunicació. Semblaria ser que, amb aquests nous dispositius, tant la identitat com la seva narració, experimenten una nova dimensió en la qual la representació dels individus i la revelació personal s'han tornat un component central en les interaccions. Podem assenyalar que la identitat s'afirma i reconeix per trets distintius i processos per a la identificació personal. Les diferències i l'afirmació d'aquestes respecte a altres individus i grups contribuïxen en aquest desenvolupament. Aquest procés s'associa a múltiples regles de comportament, codis i rols socials que distingeixen tant les relacions en l'interior del grup com cap a fora i constituïx una mica més que un marc clasificatorio, a través de regles i dinàmiques d'intercanvi en la sorra simbòlica. La pragmàtica sociocultural (Bravo, 2002), per exemple, indica una consideració de l'estudi del llenguatge però atenent a tots els factors que intervenen en la situació comunicativa. L'aporti d'aquesta perspectiva a la lingüística és la consideració del context de l'usuari, sumant a la situació comunicativa (o la situació concreta de parla), el context sociocultural que inclou des d'una determinada interacció interpersonal fins a una comunitat de parla i atén, entre uns altres, a factors socials, socioeconòmics i culturals (Bernal, 2007). Un context sociocultural presenta característiques constitutives que són úniques. Hernández Flores (2004: 96,97) assenyala que "els contextos socioculturals són contextos específics que abasten comportaments, actituds i valors que són coneguts, acceptats i practicats en una comunitat de parlants". L'estudi i coneixement del context, en definitiva, constituïx una tasca que l'investigador no pot atendre de manera generalitzada, sinó detallada, segons cada comunitat cultural. El problema de la identitat demanda, en aquest cas, un estudi interdisciplinari que permeti establir quins són els elements que intervenen en la seva configuració."

Tant si t'atreu el tema de la identitat digital especificament, com si t'interessa conèixer de més aprop la cibersocietat te recoman visitar la web del congrés i inscriure't (gratuïtament) per participar en els debats que s'hi duran a terme, a la xarxa, entre el 12 i el 29 de novembre.

INTO 2009 / Presentaciones de los ponentes, ya disponibles

josomid | 04 Novembre, 2009 15:25 | latafanera.cat

Las presentaciones powerpoint de los ponentes que participaron en INTO 2009, ya están disponibles en la web del evento!. Puedes descargarlas visitando la web y haciendo click sobre el nombre de cada ponente. A continuación te facilitamos una relación de las ponencias disponibles:

Sesión inaugural

* How we see eTravel Business - Javier González-Soria

* El reto de la nueva Distribución Hotelera: CLIENTE & TECNOLOGÍA Luís del Olmo

Sesión I: El Turista Digital

* El cliente del siglo XXI REPUTACIÓN ON-LINE - Alvaro Carrillo de A

* Revolucionando la información turística: contenido creado por el turista - Dra. Ana María Munar

* Tecnología y distribución turística en el siglo XXI - Iñigo García-Aranda Goya

* COMPARATIVA. Tradicionales y Online - Iñigo García-Aranda Goya

Sesión II: Oferta dinámica digital

* eTourism – the view from the future - Dr Dimitrios Buhalis

* Case studies & examples; how tourism organisations can embrace digital media and new channels of distribution - Matt Jerwood

* Innovation & Tourism International Seminar - Air Berlin

Sesión III: Prácticas y Retos en el Turismo Digital

* Escuchemos a los viajeros 2.0 y turistas 2.0 - Bel Llodrà

* El cliente como embajador del hotel - Carlo Alvarez Spagnolo

* Atrapalo.com Marek Fodor

Sesión IV: Nuevas Fronteras Tecnológicas: hacia la web ?.0

* Semántica y Servicios en TIC y Turismo: aspectos prácticos - Esteve Lladó

* Atos Origin - Ignacio Soler Jubert

* Interoperabilidad en el sector turístico. Proyecto CAVAL - Miquel Piñol

Sesión V: ¿Cómo los destinos compiten en Red?

* Asian Social Web: Travel 2.0 promotion in Asia and Pacific - Jacob Sparre Andersen

* 2.0@innovación social.Una visión desde la Administración - Pere Joan Pons

* How destinations compete on the Net? A Place Branding Perspective - Robers Govers

INTO 2009 / Cifras destacadas

josomid | 29 Octubre, 2009 13:50 | latafanera.cat

Al cierre del INTO, la organización ha dado a conocer algunas estadísticas interesantes sobre el evento y sus participantes:

En esta edición se ha intentado difundir el Seminario por primera vez exclusivamente a través de Internet, y para confirmar y apostar por la difusión en red a través de las redes sociales, banners, desconocemos la dimensión del público hasta donde ha llegado pero es evidente el éxito de la convocatoria, puesto que se realizaron 330 inscripciones y asistieron presencialmente 238 personas.

Participaron 23 ponentes, más seis moderadores, procedentes de España, Reino Unido, Dinamarca, EEUU y Bélgica.

Además cerca de sesenta personas pudieron seguir el evento por videoconferencia desde Menorca e Ibiza gracias a la colaboración de la CAEB Menorca y la CAEB Ibiza su colaboración, Menorca cerca de 60 asistentes.

Además el seminario ha sido transmitido en tiempo real a través de videostreaming y se han identificado más de treinta usuarios siguiendo simultáneamente la retrasmisión. Se ha constatado además una intensa participación en Twitter, además de presencia en Facebook y blogs.

INTO 2009 ha sido un seminario sin papel pues se ha apostado por el uso del dispositivo Spotme que ha tenido una buena acogida entre los asistentes. Mediante los 200 spotme utilizados se enviaron sólo en el primer día 546 mensajes (la persona que más interactuó mediante este dispositivo envió 32 mensajes), se intercambiaron 126 tarjetas de visita y se buscó la localización exacta en la sala de 106 personas.

Mediante Spotme se hizo llegar a los asistentes la encuesta de satisfacción del evento. De las 81 encuestas cumplimentadas, un 84% recomendaria utilizar el spotme, un 5% no lo recomendaria y un 11% no sabe no contesta. Sobre si le ha parecido innovador, divertido y útil y efectivo el uso del SOPTME, el 67% le ha parecido muy util, el 21% le ha parecido innovador pero un poco complicado su uso, el 11 % le ha parecido divertido pero poco efectivo y un 1 % no sabe no contesta.

INTO 2009 / Mis conclusiones como moderador online

josomid | 28 Octubre, 2009 09:44 | latafanera.cat

Una vez INTO 2009 ha finalizado y he recuperado energía tras tres frenéticos días twitteando, facebooqueando y blogueando el evento, es buen momento de extraer algunas conclusiones positivas de la experiencia, desde mi participación como moderador de estos espacios sociales virtuales:

- INTO09 me aportó visibilidad. Durante los dos días del evento varios asistentes y ponentes me han solicitado amistad en Facebook y Twitter. Espero continuar en contacto con ellos, porque son profesionales muy interesantes. Y espero que visiten mis perfiles, donde voy a ir comentando futuras novedades de INTO.

- SPOTME ha sido el dispositivo estrella de INTO 2009. Ha permitido a los asistentes consultar el programa y los resúmenes, recibir comunicados de la organitzación, tomar notas del evento, localizar a otras personas presentes en la sala, enviarles mensajes y guardar sus tarjetas de visita virtuales. Yo también tuve uno, pero casi nadie me mandó mensajes y debo ser el asistente que menos tarjetas de visita virtuales ha recogido.

- INTO 2009 también ha sido un evento online. La emisión por streaming y la actividad en as redes sociales, especialmente entwitter permitieron la presencia activa de INTO 2009 en internet. En algunos momentos hubo más de treinta personas conectadas simultáneamente al streaming. A lo largo de los tres días del evento, las redes sociales permitieron comentar los contenidos del seminario y enviar preguntas a los ponentes via Facebook, Twitter, y de este mismo blog . A pesar de ofrecer estos tres canales, fundamentalmente se utilizó Twitter, pues sólo llegó una pregunta vía Facebook y nadie utilizó el blog.

- Twitter parece ser la herramienta de moda, entre ponentes y asistentes. Ha demostrado su potencial en la difusión y diseminación online del evento, además de presentarse como una herramienta que posibilita monitorizar la visibilidad, relevancia, reputación personal y corporativa, del INTO y de la industria turística.Conocida y utilizada por muchos asistentes y ponentes del Seminario, para otros ha sido una novedad interesante, y todos coincidieron en que es necesario definir mejor sus potencialidades y aplicaciones concretas. En Facebook también ha habido cierta conversación pero ha sido más dificil monitorizarla debido a la propia dinámica de la herramienta social, ya que sólo se podían seguir de cerca las conversaciones generadas por mis amigos (mi perfil personal) o las conversaciones desarrolladas en la ficha del evento INTO 2009.

- Más de 40 twitteros participaron virtualmente, en mayor o menor medida, realizando comentarios o formulando preguntas a las mesas de ponentes del evento. Algunos fueron relatando el evento, otros estuvieron retwitteando lo que los demás aportaban y todos contribuyendo a la difusión del evento entre sus followers. En palabras de Toni Roig, director de la Fundación IBIT y moderador de una de las mesas redondas, Twitter se convirtió en un repositorio improvisado de apuntes colaborativos. Simplemente poniendo las etiquetas @josomid #into09 o #into2009 aparecen un montón de referencias de lo que los twitteros opinan, y es posible entrar en contacto con ellos para continuar el debate virtual :-)

- En realidad se generaron tres conversaciones simultáneas e interconectadas. La de los ponentes con la audiencia presente en la sala, básicamente oral. La de los asistentes entre sí, utilizando Spotme el dispositivo de networking utilizado durante el evento. Y la generada en la red, especialmente dentro de twitter y que unió a las personas que seguían el evento presencialmente con los que lo seguían vía streaming online; pero también en facebook, flickr y los blogs donde los asistentes colgaron sus conclusiones e impresiones del evento.

- Algunos ponentes, moderadores y asistentes colgaron fotos en sus perfiles twitter y facebook. Como el ponente Matt Jerwood en twitter, Johana Cavalcanti presente en la sala, congó esta foto; o Mcallan que siguió todo el evento vía streaming desde Zaragoza, colgó fotos en su tweetphoto

- Marek Fodor, fundador de Atrapalo.com, compartió su lista de libros de cabecera sobre social media, a petición de los asistentes.

- A lo largo de los días que tuvo lugar el evento se sucedieron las referencias al INTO 09 en los diversos medios de comunicación. Asímismo, diversos blogueros que seguían el evento presencialmente, vía streaming o vía videoconferencia realizaron sus propias crónicas del seminario, entre ellas las siguientes:

- Hosteltur: Into '09: Transmitir sensaciones y experiencias, el reto de la promoción de destinos

- Hosteltur: Into '09: ¿Cómo compiten en red los destinos?

- Hosteltur: Al hotelero "aún le queda mucho que aprender", dice Buhalis

- Hosteltur también colgó diversas fotos interesantes del evento en su perfil Flickr.

- Johana Cavalcanti: INTO 2009 – Turismo y las Nuevas Fronteras Tecnológicas. Innovación Basada en el Consumidor.

- Toni Martin: Siguiendo el INTO 2009 a distancia. Reporteros 2.0. Making off

- Bel Llodrà - INTO 2009. Congrés internacional d'Innovació en Turisme

INTO 2009 / Las preguntas formuladas en la red

josomid | 26 Octubre, 2009 17:36 | latafanera.cat

Los personas que siguieron el evento online, via streaming, pudieron dejar sus preguntas para los ponentes en mi muro de Facebook, en mi twitter, en este blog. A continuación reproducimos los principales comentarios y las preguntas realizadas en las diversas sesiones:

Sesión 1.-

(Fodor, via twitter) En su opinión, cuales son las empresas tradicionales de turismo mas punteras en temas de redes sociales? y En España?

(lonchbox, via twitter) Para Iñigo García, y una agencia de viajes online con gente detrás que te atienda por varios canales a tiempo real? #INTO09

(xiscoenred, via twitter): ¿qué pasos recomiendan seguir a las empresas para la adaptacion a todas estas posibilidades de llegar a la red de clientes?

FGrau Tweet = notícia + emoción //RT @belll07: Microblogs a veces hacen la función de news emocionales. Munar #into09

bernatcomas RT @mindproject: http://twitpic.com/mgann #INTO09 User Generated Content Dra Ana María Munar: contenido generado por el turista en la red

belll07 Renacer de la palabra activa. Ana M. Munar #into09

Al final todos acabamos adoptando la tecnología. Alvaro Carrillo de A. #into09

ainavidal #INTO09 puede q los empresarios que ven las opiniones públicas como amenazas sean los q no saben convertir a sus clientes en adprosumers :)

Sesión 2.- Oferta dinàmica digital

No hubo preguntas pero sí algunos comentarios en Twitter:

(Cortomaltese) @buhalid says next generation of technology will based on gaming. Sounds good. #INTO09

(ainavidal) #into09 very much liking the visuals @buhalid is showing us as examples of technology strategies for tourism

(TiagoBarro) #INTO09 Logica emocional. Clave de los proximos años en Internet-

(Joh_Cavalcanti) INTO09 Diferencia entre distintas low costs. La verdad es que me gusta air Berlín

(ainavidal) how can someone be a "twitter expert"? By twitting a lot? We already do that :) #into09

(mattjerwood) air berlin's been offering 'mobile check-in' since march 2006... I didn't know that. Catch up everyone else please, save the trees!

(mindproject) mattjerwood hablando de como usar eficazmente grupos y eventos en Facebook en #INTO09

(murciamarketing) mattjerwood 17% of tweets are viewed on tweetdeck according to NMA, only 43% on twitter #into09

Sesión III: Prácticas y Retos en el Turismo Digital

Mesa redonda: Escuchemos a los viajeros 2.0 y turistas 2.0

(ToniMartinAvila, via Twitter): ¿xq no han llevado a turistas convencionales?. TMascaro puede aportar la parte de servicios no? Asi seremos siempre los frikies!! ¿Dónde esta el turista convencional? no coach, ni high tech, ni blogger ni idol. Por cierto, un ejemplo de portal aglutinador de administraciones, bloggers y users es visitflorida.com

(A.P, via spotme): ¿Cuál de los perfiles presentes en la mesa es más frecuente en la red? ¿Cual tiene más adeptos?

(SantiHuertas via Twitter) ¿Podríamos enfocar la promoción de nuestro destino hacia el mercado local, segmentando las edades Vs. tipologías de red?

(Mcallan, via twitter) se echa en falta las cuentas witter de algunos ponentes, de la mesa actual sería genial

(esthermascaro, via twitter) ¿Pierde uno demasiado tiempo buscando lo que quiere en la red? Agencias asesoras serían la solución

Mesa redonda: Iniciativas turísticas 2.0 de empresas consolidadas

(Horizonte24, via Twitter): ¿creeis que los portales de opinión les importan realmente los HOTELES o lo que realmente les importa es el SEO ?

(ToniMartinAvila, via twitter) ¿como veis el plickling desde el usuario? q tengan beneficios los usuarios q publican contenidos en las social networks?

(Cortomaltese, via twitter): Bravo por @fodor incluye a los empleados en la estrategia de social media #INTO09

(mattjerwood, via Twitter): listening to @Cortomaltese from TripAdvisor spain. Some pretty impressive stats #into09

(Belll07, via twitter): Hotel debería controlar, participar, promocionar a través de portales de opiniones. Carlos Álvarez. Tripadvisor.com

(toniroig, via twitter): ¿Te has planteado que en #into09 tienes unos apuntes colaborativos de las jornadas? ¿Qué prefieres, una estrella Michelin o una recomendación en Tripadvisor?

Sesión 4.- Nuevas fronteras tecnológicas

(ainavidal via twitter) pregunta para M. Piñol: veo q la lista de participantes es extensa, pero faltan muchos touroperadores, q en el fondo son quienes "interoperan" más. Por qué se da esta situación, y qué se puede hacer para remediarla?

(ToniMartinAvila via Twitter): ¿A nivel de gestión IT en Caval se va implementar procesos ITIL o sistemas de gestión como ISO 20.000?

Sesión 5.- ¿Cómo los destinos compiten en Red?

(bverdasco, vía Twitter): a question for Dr. Jacob Sparre-Andersen: how does a blog entry qualify as "positive"? how do you classify them?

(Mark Schlüter, via Facebook): Hola desde Cala Millor (Associació Hotelera): Que función o rol tienen los buscadores a la hora de "competición entre destinaciones"? Le pongo un ejemplo: depende como se busque información en Google, Yahoo, Msn o otros me sale en lugar de.mi portal otros portales, youtube, paginas prrvadas, etc. ¿Entonces la oferta que ofrecen los buscadores va a misa? Vale la pena hacer un Cala Millor virtual (360grados) si con videos en youtube estare mejor posicionado o dejo que los mismos clientes con sus páginas y blogs psicionen mi destino en los buscadores? Espero que se entienda mi cuestión :-)

(ToniMartinAvila, vía Twitter): ¿Qué estrategias de RRHH podemos desarrollar para dinamizar que la acción 2.0 sea interna? empresa/admin.publica ¿Como se pueden aliar acciones publicas + privada xa aunar fuerzas en 1 unico foco en la promocion destino?

(ToniMartinAvila, vía Twitter): ¿Podeis realizar un delicious con todas las direcciones que se han citado en el seminario? Un comentario: Quien quiera profundizar en los conceptos q Joan Pere explica, The Code 2.0 de Lessig.

1 2 3 ... 29 30 31  Següent»
 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS